Защо трябва да преминем през обучение по ЗБУТ?

Независимо от работната ви среда и работата, която извършвате – инструктажите за безопасност и опазване здравето ви, по време на работния процес, са наложителни. Освен тях обаче можете да преминете и през обучение по збут. Цялата публикация „Защо трябва да преминем през обучение по ЗБУТ?“